Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście tel.: (91) 321-97-77 fax: (91) 321-97-75 e-mail: Napisz do nas
Wyszukiwarka

Aktualności więcej artykułów

"Praca w chmurach"

Informujemy, że Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zajmujący się sprawami usamodzielnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiem osób z dysfunkcją wzroku, rozpoczął realizację projektu pn. "Praca w chmurach" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    Więcej informacji na stronie: wwww.promocjaikariera.pl więcej

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji. Program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego ) oraz dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej mogą uczestniczyć w obszarze B zadanie 2, obszarze C zadanie 2, 3, 4 programu, o ile są zatrudnione.

więcej

Praca w Straży Pożarnej

Praca w Straży Pożarnej w Świnoujściu! Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem http://www.kmpspswinoujscie.nbip.pl/kmpspswinoujscie/?id=116

więcej

Propozycje urzędu

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Kierunek Praca”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.   Projekt „Kierunek Praca” kierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, spełniających następujące warunki:     Kategoria bezrobotnych Liczba osób Osoby po 50 r.ż (oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy, który nie ukończył 50 lat) 3 kobiety Osoby do 30 r.ż. (oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy, który nie ukończył 30 lat) 3 kobiety Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - do 25 roku życia, - długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - powyżej 50 roku życia, - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, - bezrobotne niepełnosprawne.   3 kobiety 5 mężczyzn   Informacje szczegółowe: Pani Małgorzata Molenda, tel. 91 321 97 53 lub osobiście Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2A, 72-600 Świnoujście, pok.  1   ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE !! więcej

Pośrednictwo pracy

Usługi świadczone przez pośrednictwo pracy   Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. W dniu wizyty w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu w Pośrednictwie Pracy lub Poradnictwie Zawodowym, poznajesz swojego opiekuna grupy. To on przedstawi Ci wszystkie oferty pracy, jakimi na dany dzień dysponuje urząd.
Sprawdzi dla Ciebie oferty pracy w Internecie na innych portalach z pracą.
Pośrednik pracy pomoże Ci w poszukiwaniu pracy. Skieruje do pracodawców, którzy zgłosili nam wolne miejsce pracy, gdy posiadasz oczekiwane przez niego kwalifikacje.

Opiekun podpowie Ci, jakie masz prawa i obowiązki będąc osobą bezrobotną, poinformuje o aktualnie realizowanych programach i projektach urzędu, przedstawi możliwości podniesienia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji, aby zwiększyć Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Podpowie Tobie również jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, jeżeli wykazujesz cechy przedsiębiorcze.

więcej

Klub pracy

To miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Podstawowym zadaniem Klubu Pracy jest prowadzenie zajęć dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. więcej

Spotkania informacyjne

spotkania informacyjne - mogą dotyczyć: rynku pracy, zawodów, ogólnej sytuacji na rynku pracy, szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy, możliwości podjęcia własnej działalności, podniesienia własnych kwalifikacji, a także działania instytucji kształcących w danym zawodzie, więcej

Grupowe informacje zawodowe

informacje grupowe - mogą obejmować te same informacje, co informacja indywidualna, tylko w formie spotkań grupowych, więcej

Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy. więcej

Porady grupowe

   porady grupowe - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania więcej

Targi pracy

Targi pracy umożliwiają osobisty kontakt pracodawcy z osobami poszukującymi pracy oraz zapoznanie się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. więcej

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają pracodawcy bezpośredni kontakt z odpowiednio dobraną przez pośrednika grupą kandydatów do pracy. Giełdy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca lub kilku pracodawców wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy w jednym lub kilku zawodach. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij