Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście tel.: (91) 321-97-77 fax: (91) 321-97-75 e-mail: Napisz do nas
Wyszukiwarka

Aktualności więcej artykułów

Staże PO WER

Dostępne są nowe wnioski na zorganizowanie stażu PO WER.      Pliki do pobrania Staże PO WER: Lista obecności Lista obecności Sprawozdzanie z przebiegu stażu Sprawozdzanie z przebiegu stażu Wniosek o udzielenie dni wolnych Wniosek o udzielenie dni wolnych Wniosek na zorganizowanie stażu Wniosek na zorganizowanie stażu     więcej

Dofinansowanie wynagrodzenia osoby po 50 roku życia

Dostępne są nowe wnioski na dofinanoswanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób po 50 roku życia.    Pliki do pobrania Dofinansowanie wynagrodzenia: Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 / 60 rok życia. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 / 60 rok życia. Załącznik 2 - Formularz de minimis 2015 Załącznik 2 - Formularz de minimis 2015    

więcej

Zatrudnianie cudzoziemców

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa Migrantów w Praktyce2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich.   Celem projektu jest ułatwienie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększenie ich świadomości na temat ich praw i obowiązków w Polsce, jak również szerzenie informacji związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców wśród pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie cudzoziemców. Aby realizować te cele, powstała infolinia działająca pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz strona internetowa www.migrant.info.pl, gdzie zarówno migranci, jak i pracodawcy mogą uzyskać rzetelna poradę i informację dotyczącą kwestii szeroko pojętego pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

więcej

Umowa uaktywniająca

Jest to umowa zlecenie dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca za nianię składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zawarta między nianią i rodzicami dziecka umowa spełnia ustawowe warunki dla „umowy uaktywniającej”. Jednym z warunków zakwalifikowania umowy zlecenia, zawartej między rodzicami dziecka a opiekunką dziecka, jako „umowy uaktywniającej” i opłacanie za nianię składek      na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niepodleganie przez rodzica ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu tzn. nieprzebywanie przez rodzica na urlopie wychowawczym lub niepobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku                   w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Podstawa prawna rozdział 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3       (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.1457)

więcej

Propozycje urzędu

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Kierunek Praca”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.   Projekt „Kierunek Praca” kierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, spełniających następujące warunki:     Kategoria bezrobotnych Liczba osób Osoby po 50 r.ż (oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy, który nie ukończył 50 lat) 3 kobiety Osoby do 30 r.ż. (oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy, który nie ukończył 30 lat) 3 kobiety Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - do 25 roku życia, - długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - powyżej 50 roku życia, - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, - bezrobotne niepełnosprawne.   3 kobiety 5 mężczyzn   Informacje szczegółowe: Pani Małgorzata Molenda, tel. 91 321 97 53 lub osobiście Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2A, 72-600 Świnoujście, pok.  1   ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE !! więcej

Pośrednictwo pracy

Usługi świadczone przez pośrednictwo pracy   Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. W dniu wizyty w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu w Pośrednictwie Pracy lub Poradnictwie Zawodowym, poznajesz swojego opiekuna grupy. To on przedstawi Ci wszystkie oferty pracy, jakimi na dany dzień dysponuje urząd.
Sprawdzi dla Ciebie oferty pracy w Internecie na innych portalach z pracą.
Pośrednik pracy pomoże Ci w poszukiwaniu pracy. Skieruje do pracodawców, którzy zgłosili nam wolne miejsce pracy, gdy posiadasz oczekiwane przez niego kwalifikacje.

Opiekun podpowie Ci, jakie masz prawa i obowiązki będąc osobą bezrobotną, poinformuje o aktualnie realizowanych programach i projektach urzędu, przedstawi możliwości podniesienia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji, aby zwiększyć Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Podpowie Tobie również jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, jeżeli wykazujesz cechy przedsiębiorcze.

więcej

Klub pracy

To miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Podstawowym zadaniem Klubu Pracy jest prowadzenie zajęć dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. więcej

Spotkania informacyjne

spotkania informacyjne - mogą dotyczyć: rynku pracy, zawodów, ogólnej sytuacji na rynku pracy, szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy, możliwości podjęcia własnej działalności, podniesienia własnych kwalifikacji, a także działania instytucji kształcących w danym zawodzie, więcej

Grupowe informacje zawodowe

informacje grupowe - mogą obejmować te same informacje, co informacja indywidualna, tylko w formie spotkań grupowych, więcej

Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy. więcej

Porady grupowe

   porady grupowe - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania więcej

Targi pracy

Targi pracy umożliwiają osobisty kontakt pracodawcy z osobami poszukującymi pracy oraz zapoznanie się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. więcej

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają pracodawcy bezpośredni kontakt z odpowiednio dobraną przez pośrednika grupą kandydatów do pracy. Giełdy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca lub kilku pracodawców wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy w jednym lub kilku zawodach. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij